Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Kund kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr.
Kunden löser efter 18 månader och har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34650 kr.

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Vårt bolag är nystartat, kan vi få finansiering ändå?

Om bolaget är nystartat och inget bokslut finns registrerat hos Bolagsverket så kräver banken en första förhöjd hyra på 10-20% och/eller en personlig borgen från en majoritetsägare. Om detta accepteras finns förutsättningar för att krediten beviljas.

Vilka bolagsformer accepteras som kund hos Unifleet?

Leasetagaren måste vara ett aktiebolag för att en kreditansökan skall kunna göras. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag accepteras ej.