Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Kund kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr.
Kunden löser efter 18 månader och har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34650 kr.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.