Hur gör jag vid skada?

Fordon via Unileet är försäkrade via IF.

I försäkringsavtalet ingår

 • Trafikförsäkring
 • Kaskoförsäkring
 • Vagnskada (om det inte finns vagnskadegaranti)

Det här ska du göra vid skada:

 • Alla skador måste anmälas för att försäkringen ska kunna nyttjas.
 • Vid kollision – använd blankett ”Skadeanmälan motorfordon” (gul/blå).
 • Vid kollision med annat fordon ska samtliga fält på blankettens framsida fyllas i direkt vid skadeplatsen av båda förarna gemensamt.
 • Kom ihåg att ange fordonet/fordonens registreringsnummer alt. chassinummer.
 • Notera namn, adress och telefonnummer på eventuella vittnen till olyckan
 • Rita en skiss över situationen.
 • Anmälan ska undertecknas av båda förarna. Ta en del var av skadeblanketten.
 • Fyll i baksidan i lugn och ro och beskriv händelseförloppet.
 • I samband med skada/olycka får inga medgivanden eller utfästelser till motpart göras.
 • Har du krockat med en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflon eller får måste du anmäla det till polisen.
 • If Skadeförsäkring utreder skuldfrågan.
 • Skadeanmälan ska skickas till If Skadeförsäkring, F200, 106 80 Stockholm, eller mailas till motorskador.foretag@if.se
 • De flesta skador kan även anmälas via Ifs hemsida https://www.if.se/foretag/vid- skada/bilskada

Du kan även be om skadeblanketter och ställa skadefrågor via motorskador.foretag@if.se

Ta kontakt med en bilglasfirma vid glasskada.. Har de avtal med oss hjälper de dig med anmälan och sköter hela skadeärendet.

Har du frågor kan du kontakta If på telefonnummer 08 – 792 71 07 eller via mail via bilglas@if.se

Utlandsfärd/resa utanför Norden

I de allra flesta europeiska länder behöver du inte visa något Grönt kort.
Det finns dock ett fåtal länder som fortfarande kräver det. Aktuell information kan hämtas på Ifs hemsida där även Grönt kort kan beställas: https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsfor sakring/bilforsakring/fordonsskada/gront-kort

Viktiga telefonnummer vid försäkringsskada:

If Biljour – dygnet runt

Bilbärgning i Sverige: 0771 – 44 10 44 Skadeärenden dygnet runt: 0771 – 815 818

Vid utlandsskada

If Assistance
Telefonnummer: +46 8 792 22 22

Mailadress if-assistance@if.se

Hur gör jag vid utlandskörning med min bil?

Försäkringen på bilen gäller fullt ut även utomlands. I vissa länder rekommenderas att medtaga ett grönt kort eller andra typer av krav. Läs på följande länk vad som gäller för just ditt resmål. För att beställa grönt kort kommer du behöva ett försäkringsnummer. Detta får du genom att maila regnummer till industrimotor@if.se.

https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsforsakring/bilforsakring/fordonsskada/gront-kort

 

 

Hur ser de fullständiga försäkringsvillkoren ut?

Fullständiga försäkringsvillkor finns under denna länk:

8183-43 F-motor, villkor, allmänna – 2016-11-15

 

Vad är det för självrisk vid skada?

Bilen är helförsäkrad. Självrisknivåerna är enligt följande:

Trafik                               10% av bb

Brand                                  2 500 kr

Stöld                                   2 500 kr

Glas byte                            1 500 kr

Glas lagning                          200 kr

Räddning                            1 500 kr

Maskin                                2 500 kr

Vagnskada*                       5 000 kr

*Gäller när ingen vagnskadegaranti finns. Om vagnskadegaranti finns så varierar självrisken beroende på märke och modell. Vänligen ta kontakt med din säljare för mer information.