Vad är onormalt slitage och hur går återlämningen till?

Onormalt slitage

En bil som är begagnad har självklart ett slitage. Unifleet accepterar så kallat normalt slitage utan extra kostnader. Det slitage som bedöms onormalt kommer debiteras i samband med slutavräkningen av fordonet.En guideline för vad som anses vara onormalt slitage finns i Unifleets Återlämningsguide

Test av bilen

Bedömningen av vad som anses onormalt görs av oberoende leverantör som anvisats av Unifleet. Vi rekommenderar att kunden är med vid inspektionen. Test görs då i regel någon vecka innan återlämningen skall ske. Vart inspektionen skall ske får ni som kund information om i god tid innan återlämnandet.

Att tänka på inför återlämningen

Det är viktigt att alla lösa tillbehör till bilen såsom vinterhjul och extranyckel finns med vid återlämnandet. Om så inte är fallet kan ni debiteras för att detta saknas.

Se till att skador är åtgärdade innan återlämning om så är möjligt.

Anmäl skada till Försäkringsbolaget. Uppge skadenummer vid test om skadeanmälan är gjord.