Är priserna på bilar med klimatbonus inklusive bonusen?

Bilar som är berättigade till klimatbonus har räknats in i månadskostnaden. Observera dock att dessa kostnader visualiseras som ett snitt under löptiden. I början kommer leasingavgiften vara högre fram tills dess att klimatbonusen utbetalas (efter ca 6 månader) till finansbolaget. Avgiften kommer då justeras till ett lägre belopp.

Är räntan rörlig eller fast?

Räntan är rörlig under kontraktstiden vilket innebär att leasingavgiften kan variera över tid.

Hur får jag i appen och hur loggar jag in i Kundportalen?

Applikationen och Kundportalen kommer vara tillgängliga för våra förare from 1 oktober. Information om nedladdning och installation kommer då läggas ut på hemsidan.

Hur får jag mina vinterdäck till bilen?

Om bilen levereras under vintersäsong kommer bilen levereras med vinterdäck på. Sommardäcken transporterar du då till anvisad däckdepå. Information om var du förvarar däcken kommer antingen mailas ut eller finnas i applikationen som är tillgänglig från hösten 2018.

Hur ofta ska bilen servas?

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer. Om du behöver hjälp med vart du skall vända dig vid service så ta kontakt med Unifleet.

Hur vet jag vad fordonskatten blir?

För att få reda på fordonsskatten så gå in på följande länk och slå in ditt registreringsnummer: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb.

 

Ingår fordonsskatten i månadskostnaden?

Nej det gör den inte. Fordonskatten kommer vidarefaktureras när denna komma Unifleet tillhanda.

Jag finner inte den bilen jag söker. Kan Unifleet offerera andra märken och modeller?

Ja, Unifleet är märkesoberoende. Skicka en bilspecifikation till info@unifleet.se så hjälper vi dig. Behöver du hjälp med att ta fram en specifikation kan vi sätta dig i kontakt med en lämplig återförsäljare.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Det går bra, det enklaste är dock att be bilansvarig ändra uppgifterna i webportalen.

Jag saknar leasingavgiften på fakturan?

Om kontraktet nyligen är startat kan det hända att vi endast fakturerat fleetpaketet. Detta beror i så fall på att vi inte ännu fått någon leasingfaktura från banken att vidarefakturera. Denna kommer då på nästa faktura.

 

 

Jag vill ha ett avtal på en annan löptid och/eller körsträcka än vad som är valbart. Är det möjligt?

Ja, hör av dig till oss på info@unifleet.se så hjälper vi dig.

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på unifleet.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.

Vem gör service på bilen?

Servicen ska alltid utföras av auktoriserad märkesverkstad anvisad av Unifleet. Beroende på vilket bilmärke du har på leasingbilen så kan olika regler gälla. Detta framgår av avtalet med Unifleet.