Är priserna på bilar med klimatbonus inklusive bonusen?

Bilar som är berättigade till klimatbonus har räknats in i månadskostnaden. Observera dock att dessa kostnader visualiseras som ett snitt under löptiden. I början kommer leasingavgiften vara högre fram tills dess att klimatbonusen utbetalas (efter ca 6 månader) till finansbolaget. Avgiften kommer då justeras till ett lägre belopp.

Är räntan rörlig eller fast?

Räntan är rörlig under kontraktstiden vilket innebär att leasingavgiften kan variera över tid.

Hur får jag mina vinterdäck till bilen?

Om bilen levereras under vintersäsong kommer bilen levereras med vinterdäck på. Sommardäcken transporterar du då till anvisad däckdepå. Information om var du förvarar däcken kommer antingen mailas ut eller finnas i applikationen som är tillgänglig från hösten 2018.

Hur fungerar Unifleets app?

Unifleets applikation för förare är ett hjälpmedel som guidar föraren i bilinnehavet. Där finns information om kostnader på bilen, hur det går till vid service, eventuell skada, skifte av hjul mm.

Vidare innehåller den automatisk körjournal* där resor skapas i takt med att du kör. Genom enkel swipning justerar Du om resan är tjänst eller privat. Den har även fullt stöd för trängselskatter. Du behöver aldrig mer skriva ut dina trängselskattspassager, detta sköter appen.

*Förutsätter att en sk OBD-dosa är kopplad till diagnosuttaget i bilen. Dessa tillhandahålls av Unifleet.  Nedan finner ni Unifleets guide till appen.

Snabbguide_APP_200825

Hur gör jag vid skada?

Fordon via Unileet är försäkrade via IF.

I försäkringsavtalet ingår

 • Trafikförsäkring
 • Kaskoförsäkring
 • Vagnskada (om det inte finns vagnskadegaranti)

Det här ska du göra vid skada:

 • Alla skador måste anmälas för att försäkringen ska kunna nyttjas.
 • Vid kollision – använd blankett ”Skadeanmälan motorfordon” (gul/blå).
 • Vid kollision med annat fordon ska samtliga fält på blankettens framsida fyllas i direkt vid skadeplatsen av båda förarna gemensamt.
 • Kom ihåg att ange fordonet/fordonens registreringsnummer alt. chassinummer.
 • Notera namn, adress och telefonnummer på eventuella vittnen till olyckan
 • Rita en skiss över situationen.
 • Anmälan ska undertecknas av båda förarna. Ta en del var av skadeblanketten.
 • Fyll i baksidan i lugn och ro och beskriv händelseförloppet.
 • I samband med skada/olycka får inga medgivanden eller utfästelser till motpart göras.
 • Har du krockat med en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflon eller får måste du anmäla det till polisen.
 • If Skadeförsäkring utreder skuldfrågan.
 • Skadeanmälan ska skickas till If Skadeförsäkring, F200, 106 80 Stockholm, eller mailas till motorskador.foretag@if.se
 • De flesta skador kan även anmälas via Ifs hemsida https://www.if.se/foretag/vid- skada/bilskada

Du kan även be om skadeblanketter och ställa skadefrågor via motorskador.foretag@if.se

Ta kontakt med en bilglasfirma vid glasskada.. Har de avtal med oss hjälper de dig med anmälan och sköter hela skadeärendet.

Har du frågor kan du kontakta If på telefonnummer 08 – 792 71 07 eller via mail via bilglas@if.se

Utlandsfärd/resa utanför Norden

I de allra flesta europeiska länder behöver du inte visa något Grönt kort.
Det finns dock ett fåtal länder som fortfarande kräver det. Aktuell information kan hämtas på Ifs hemsida där även Grönt kort kan beställas: https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsfor sakring/bilforsakring/fordonsskada/gront-kort

Viktiga telefonnummer vid försäkringsskada:

If Biljour – dygnet runt

Bilbärgning i Sverige: 0771 – 44 10 44 Skadeärenden dygnet runt: 0771 – 815 818

Vid utlandsskada

If Assistance
Telefonnummer: +46 8 792 22 22

Mailadress if-assistance@if.se

Hur gör jag vid utlandskörning med min bil?

Försäkringen på bilen gäller fullt ut även utomlands. I vissa länder rekommenderas att medtaga ett grönt kort eller andra typer av krav. Läs på följande länk vad som gäller för just ditt resmål. För att beställa grönt kort kommer du behöva ett försäkringsnummer. Detta får du genom att maila regnummer till industrimotor@if.se.

https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsforsakring/bilforsakring/fordonsskada/gront-kort

 

 

Hur ofta ska bilen servas?

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer. Om du behöver hjälp med vart du skall vända dig vid service så ta kontakt med Unifleet.

Hur ser de fullständiga försäkringsvillkoren ut?

Fullständiga försäkringsvillkor finns under denna länk:

8183-43 F-motor, villkor, allmänna – 2016-11-15

 

Hur vet jag vad fordonskatten blir?

För att få reda på fordonsskatten så gå in på följande länk och slå in ditt registreringsnummer: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb.

 

Ingår fordonsskatten i månadskostnaden?

Nej det gör den inte. Fordonskatten kommer vidarefaktureras när denna komma Unifleet tillhanda.

Jag finner inte den bilen jag söker. Kan Unifleet offerera andra märken och modeller?

Ja, Unifleet är märkesoberoende. Skicka en bilspecifikation till info@unifleet.se så hjälper vi dig. Behöver du hjälp med att ta fram en specifikation kan vi sätta dig i kontakt med en lämplig återförsäljare.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Det går bra, det enklaste är dock att be bilansvarig ändra uppgifterna i webportalen.

Jag saknar leasingavgiften på fakturan?

Om kontraktet nyligen är startat kan det hända att vi endast fakturerat fleetpaketet. Detta beror i så fall på att vi inte ännu fått någon leasingfaktura från banken att vidarefakturera. Denna kommer då på nästa faktura.

 

 

Jag skulle vilja ha tillgång till Kundportalen, hur gör jag?

Om du är bilansvarig på företaget erbjuder vi inloggning till vår Kundportal. Vänligen kontakta oss på info@unifleet.se eller kontakta oss på vår chatt på hemsidan.

Jag vill ha ett avtal på en annan löptid och/eller körsträcka än vad som är valbart. Är det möjligt?

Ja, hör av dig till oss på info@unifleet.se så hjälper vi dig.

Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Kund kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr.
Kunden löser efter 18 månader och har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34650 kr.

Vad är det för självrisk vid skada?

Bilen är helförsäkrad. Självrisknivåerna är enligt följande:

Trafik                               10% av bb

Brand                                  2 500 kr

Stöld                                   2 500 kr

Glas byte                            1 500 kr

Glas lagning                          200 kr

Räddning                            1 500 kr

Maskin                                2 500 kr

Vagnskada*                       5 000 kr

*Gäller när ingen vagnskadegaranti finns. Om vagnskadegaranti finns så varierar självrisken beroende på märke och modell. Vänligen ta kontakt med din säljare för mer information.

 

Vad är onormalt slitage och hur går återlämningen till?

Onormalt slitage

En bil som är begagnad har självklart ett slitage. Unifleet accepterar så kallat normalt slitage utan extra kostnader. Det slitage som bedöms onormalt kommer debiteras i samband med slutavräkningen av fordonet.En guideline för vad som anses vara onormalt slitage finns i Unifleets Återlämningsguide

Test av bilen

Bedömningen av vad som anses onormalt görs av oberoende leverantör som anvisats av Unifleet. Vi rekommenderar att kunden är med vid inspektionen. Test görs då i regel någon vecka innan återlämningen skall ske. Vart inspektionen skall ske får ni som kund information om i god tid innan återlämnandet.

Att tänka på inför återlämningen

Det är viktigt att alla lösa tillbehör till bilen såsom vinterhjul och extranyckel finns med vid återlämnandet. Om så inte är fallet kan ni debiteras för att detta saknas.

Se till att skador är åtgärdade innan återlämning om så är möjligt.

Anmäl skada till Försäkringsbolaget. Uppge skadenummer vid test om skadeanmälan är gjord.

Vad är övermilskostnaden?

Övermilskostnaden varierar från bil till bil pga. olika priser, värdeminskning, service-kostnader samt försäkringskostnader. Idag är lägsta övermilskostnaden 12,5 kr exkl. moms och högsta 26 kr exklusive moms.

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på unifleet.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.

Vårt bolag är nystartat, kan vi få finansiering ändå?

Om bolaget är nystartat och inget bokslut finns registrerat hos Bolagsverket så kräver banken en första förhöjd hyra på 10-20% och/eller en personlig borgen från en majoritetsägare. Om detta accepteras finns förutsättningar för att krediten beviljas.

Vem gör service på bilen?

Servicen ska alltid utföras av auktoriserad märkesverkstad anvisad av Unifleet. Beroende på vilket bilmärke du har på leasingbilen så kan olika regler gälla. Detta framgår av avtalet med Unifleet.

Vilka bolagsformer accepteras som kund hos Unifleet?

Leasetagaren måste vara ett aktiebolag för att en kreditansökan skall kunna göras. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag accepteras ej.