Är månadspriserna inklusive bonus pga. låga utsläpp?

Vissa bilar är berättigad bonus på grund av låga utsläpp. För de bilar som är berättigade bonus har bonusen räknats in i månadskostnaden. Trots att bonusen egentligen betalas ut cirka 6 – 7 månader efter levererans har du som kund en och samma månadskostnad hos oss under hela löptiden.

Om förutsättningarna och villkoren för bonus ändras påverkar det därmed månadspriset åt båda hållen (högre bonus = lägre månadskostnad, lägre bonus = högre månadskostnad).

Är räntan rörlig eller fast?

Räntan är rörlig under kontraktstiden vilket innebär att leasingavgiften kan variera över tid.

Har jag tillägg för hyrbil via er försäkring?

Ja, i alla nya avtal från 1 mars 2021 ingår hyrbil i vår försäkring genom If, om inget annat är avtalat.

Om du är kund hos oss sedan innan 1 mars 2021 så kontakta If på 0770 110 224 för att se vad som gäller för just dig och din bil.

Tillägget för Hyrbil innebär att du får ersättning med 75 procent av hyrbilskostnaden inom Sverige och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen.

Har du några frågor eller vill läsa mer så klicka på nedan länk:

Tilläggsförsäkringar – If

Hur får jag mina vinterdäck till bilen?

Om bilen levereras under vintersäsong kommer bilen levereras med vinterdäck på. Sommardäcken transporterar du då till anvisad däckdepå. Information om var du förvarar däcken kommer antingen mailas ut eller finnas i applikationen som är tillgänglig från hösten 2018.

Hur fungerar Unifleets app?

Unifleets applikation för förare är ett hjälpmedel som guidar föraren i bilinnehavet. Där finns information om kostnader på bilen, hur det går till vid service, eventuell skada, skifte av hjul mm.

Vidare innehåller den automatisk körjournal* där resor skapas i takt med att du kör. Genom enkel swipning justerar Du om resan är tjänst eller privat. Den har även fullt stöd för trängselskatter. Du behöver aldrig mer skriva ut dina trängselskattspassager, detta sköter appen.

*Förutsätter att en sk OBD-dosa är kopplad till diagnosuttaget i bilen. Dessa tillhandahålls av Unifleet.  Nedan finner ni Unifleets guide till appen.

Snabbguide_APP_200825

Hur gör jag vid skada?

Fordon via Unileet är försäkrade genom vår samarbetspartner If. Alla skador måste anmälas för att försäkringen ska kunna nyttjas.

Vid skada ska du göra en skadeanmälan hos If, detta gör du genom:

Webb: www.fleetforsakring.se/skada
Telefon: 0770 – 110 225
Mail: fleetskador@if.se

 

Hur gör jag vid utlandskörning med min bil? – Grönt kort

Försäkringen på bilen gäller fullt ut även utomlands. I vissa länder är det krav på att medta Grönt Kort som du får av försäkringsbolaget If som vi samarbetar med. Det är helt kostnadsfritt och du beställer det i nedan länk:

Beställ Grönt Kort | Fleet försäkring – If

Hur når jag försäkringsbolaget för generella funderingar?

I våra FAQ inom försäkringsfrågor finns svaren på de vanligaste funderingarna. Om inte svar på dina frågor finns där kan du kontakta Ifs support för Fleet-försäkringar genom följande kontaktuppgifter:

Telefon: 0770 110 224
Mail: fleetforsakring@if.se
Webbsida: fleetförsäkring.se

Hur ofta ska bilen servas?

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer. Om du behöver hjälp med vart du skall vända dig vid service så ta kontakt med Unifleet.

Hur ser de fullständiga försäkringsvillkoren ut?

Du hittar de fullständiga försäkringsvillkoren hos If i länken nedan:

Fleet Försäkring – Försäkringsvillkor Bil – dec2020

Hur vet jag vad fordonskatten blir?

För att få reda på fordonsskatten så gå in på följande länk och slå in ditt registreringsnummer: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb.

 

Ingår fordonsskatten i månadskostnaden?

Nej det gör den inte. Fordonskatten kommer vidarefaktureras när denna komma Unifleet tillhanda.

Jag finner inte den bilen jag söker. Kan Unifleet offerera andra märken och modeller?

Ja, Unifleet är märkesoberoende. Skicka en bilspecifikation till info@unifleet.se så hjälper vi dig. Behöver du hjälp med att ta fram en specifikation kan vi sätta dig i kontakt med en lämplig återförsäljare.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Det går bra, det enklaste är dock att be bilansvarig ändra uppgifterna i webportalen.

Jag saknar leasingavgiften på fakturan?

Om kontraktet nyligen är startat kan det hända att vi endast fakturerat fleetpaketet. Detta beror i så fall på att vi inte ännu fått någon leasingfaktura från banken att vidarefakturera. Denna kommer då på nästa faktura.

 

 

Jag skulle vilja ha tillgång till Kundportalen, hur gör jag?

Om du är bilansvarig på företaget erbjuder vi inloggning till vår Kundportal. Vänligen kontakta oss på info@unifleet.se eller kontakta oss på vår chatt på hemsidan.

Jag vill ha ett avtal på en annan löptid och/eller körsträcka än vad som är valbart. Är det möjligt?

Ja, hör av dig till oss på info@unifleet.se så hjälper vi dig.

Kan jag förtidslösa mitt operationella leasingavtal och vad kostar det i så fall?

Kund kan förtidslösa efter 12 månader mot en avgift på 35% av återstående leasingavgifter och avgifter för fleetpaket.
Ex:
Leasingavgiften är 4 000 kr och fleetpaketet är 1500 kr.
Kunden löser efter 18 månader och har då 18 månader kvar av kontraktet. Lösenkostnaden blir då 5500 x 18 x 0,35 = 34650 kr.

Vad är det för självrisk vid skada?

Självrisknivåerna från If är enligt nedan. När det kommer till försäkring för vagnskador så har nya bilar de första tre åren vagnskadegaranti inkluderat från tillverkaren. Skador på karossen täcks därmed av tillverkaren och självrisken på vagnskadegaranti varierar beroende både på märke samt modell och ligger generellt mellan 7000 – 11 000 kr.

(2021 är prisbasbeloppet, pbb, 47 600 kr)

Trafik                                  10% av pbb*

Stöld                                   10% av pbb**

Glas byte                            5% av pbb

Glas lagning                      200 kr

Brand                                 10% av pbb

Räddning                           5% av pbb

Maskin och elektronik      se nedan

Feltankning                        10% av pbb

Vagnskada                        10% av pbb***

*Ungdomssjälvrisk på 1000 kr tillkommer för förare under 25 år.

**0 kr vid inbrott om bilen är försedd med ett fabriksmonterat larm, 1000 kr om bilen är försedd med ett eftermonterat larm. 0 kr vid stöld av hela bilen om, av Fleet försäkring, godkänd startspärr och/eller godkänt spårningssystem finns.

***Gäller när ingen vagnskadegaranti finns. Om vagnskadegaranti finns så varierar självrisken beroende på märke och modell. Vänligen ta kontakt med din säljare för mer information.

Maskin och elektronik
0 – 4 000 mil                      10% av pbb
4 001 – 7 000 mil              30% av skadekostnaden, minst 10% av pbb
7 001 – 10 000 mil            40% av skadekostnaden, minst 10% av pbb
10 001 – 15 000 mil          50% av skadekostnaden, minst 10% av pbb

Vad är onormalt slitage och hur går återlämningen till?

Onormalt slitage

En bil som är begagnad har självklart ett slitage. Unifleet accepterar så kallat normalt slitage utan extra kostnader. Det slitage som bedöms onormalt kommer debiteras i samband med slutavräkningen av fordonet.En guideline för vad som anses vara onormalt slitage finns i Unifleets Återlämningsguide

Test av bilen

Bedömningen av vad som anses onormalt görs av oberoende leverantör som anvisats av Unifleet. Vi rekommenderar att kunden är med vid inspektionen. Test görs då i regel någon vecka innan återlämningen skall ske. Vart inspektionen skall ske får ni som kund information om i god tid innan återlämnandet.

Att tänka på inför återlämningen

Det är viktigt att alla lösa tillbehör till bilen såsom vinterhjul och extranyckel finns med vid återlämnandet. Om så inte är fallet kan ni debiteras för att detta saknas.

Se till att skador är åtgärdade innan återlämning om så är möjligt.

Anmäl skada till Försäkringsbolaget. Uppge skadenummer vid test om skadeanmälan är gjord.

Vad är övermilskostnaden?

Övermilskostnaden varierar från bil till bil pga. olika priser, värdeminskning, service-kostnader samt försäkringskostnader. Idag är lägsta övermilskostnaden 12,5 kr exkl. moms och högsta 26 kr exklusive moms.

Vad ingår i bilförsäkringen?

Din bil hos oss på Unifleet är försäkrad genom If. Nedan försäkringar ingår från och med 1 mars 2021, om inget annat är avtalat. Är du kund hos oss sedan tidigare än 1 mars 2021 så kontakta IF på 0770 110 224 för att se vad som ingår för just dig och din bil.

  • Trafikförsäkring – Detta är ett krav att ha enligt lag. Trafikförsäkringen gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom på grund av trafikolycka, men inte för skador på den egna bilen. Läs mer om trafikförsäkring
  • Halvförsäkring – I halvförsäkring ingår försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador. Läs mer om halvförsäkring
  • Helförsäkring & Vagnskadegaranti – Helförsäkring gäller för skador på bilens kaross som kan uppstå exempelvis vid trafikolycka eller om du själv orsakat skadan. Även skador vid skadegörelse, plåt- och lackskador om till exempel ett träd blåser ner på bilen är skador som täcks av Helförsäkringen. Majoriteten av alla nya bilar innehar en treårig Vagnskadegaranti från biltillverkaren som motsvarar försäkring för vagnskador. Oavsett vad som gäller för din bil har du alltid ett kontaktställe genom vårt samarbete med If. Läs mer om helförsäkring
  • Tilläggsförsäkring Stor Bilextra – Med tillägget Stor Bilextra får du ersättning med 75 procent av hyrbilskostnaden och 100 procent av hyrbilskostnaden utomlands i upp till 60 dagar om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen. Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur och du betalar aldrig högre självrisk än 1 000 kronor om bilen blir utsatt för uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående. Dessutom slipper du betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon. ​Vid resa utomlands gäller Stor Bilextra under de första 60 dagarna av resan.

Här kan du läsa en summering om Fleetförsäkringen som ingår via If:

Förköpsinformation – Fleetförsäkring If

Vad ingår i månadskostnaden för erbjudanden på unifleet.se?

I erbjudandet ingår operationell leasingfinansiering med garanterat restvärde, service, försäkring inkl. hyrbilstillägg, en uppsättning vinterdäck, däckförvaring, däckskifte och administration.

Vad innebär operationell leasing med garanterat restvärde?

Operationell leasing med garanterat restvärde innebär att restvärdet på bilen är garanterat inom ramen för den löptid och körsträcka som kontrakterats. Under förutsättning att bilen återlämnas inom ramen för normalt slitage och angiven körsträcka i avtalet kommer inga ytterligare kostnader att faktureras företaget. Ni som kund behöver således inte oroa er för bilens andrahandsvärde då detta är garanterat av laesinggivararen.

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Varför är beloppet på första faktura högre?

Första fakturan innefattar förutom första månadshyran, leasing av interimsperioden från det att bilen levereras till den första nästkommande månad.

Vårt bolag är nystartat, kan vi få finansiering ändå?

Om bolaget är nystartat och inget bokslut finns registrerat hos Bolagsverket så kräver banken en första förhöjd hyra på 10-20% och/eller en personlig borgen från en majoritetsägare. Om detta accepteras finns förutsättningar för att krediten beviljas.

Vem gör service på bilen?

Servicen ska alltid utföras av auktoriserad märkesverkstad anvisad av Unifleet. Beroende på vilket bilmärke du har på leasingbilen så kan olika regler gälla. Detta framgår av avtalet med Unifleet.

Vilka bolagsformer accepteras som kund hos Unifleet?

Leasetagaren måste vara ett aktiebolag för att en kreditansökan skall kunna göras. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag accepteras ej.

Vilket försäkringsbolag använder ni?

Din bil genom Unifleet är försäkrad av If. Detta för att du ska få så professionell hjälp som möjligt, en seriös aktör med gedigen erfarenhet samt snabb och bra support.

För mer information om din försäkring eller göra skadeanmälan använd länken nedan:
If Fleetförsäkring