Företagsleasing - Audi

Idag ägs Audi sedan 1965 av den tyska biltillverkaren Volkswagen men Audis historia började så långt tillbaka som 1906 när det grundades av August Horch. August Horch valde att lämna biltillverkaren Horch och istället tillsammans med investeraren Franz Fikentscher grunda Audi. Det var Franz Fikentscher tioåriga son som var den som kom på namnet Audi. Audi är den latinska versionen på grundarens efternamn, Horch, som betyder ”lyssna” eller ”höra” på tyska. Audis första bil tillverkades i 140 exemplar 1910–1912 och fick namnet Audi Typ A. 1932 återtog Audi kontakten med Horch och gick samman med biltillverkarna Horch, DKW och Wanderer under namnet Auto Union och antog samtidigt märket som fortfarande symboliserar Audi; de fyra sammanlänkade ringarna. 1964–1966 köptes Auto Union upp av Volkswagen AG, och återtog det gamla namnet Audi. Audi är idag börsnoterade och Volkswagen AG äger 99,55 procent av företaget. Den svenska grenen, Audi Sverige, är en del av Volkswagen Group Sverige AB.