Hur ofta ska bilen servas?

Olika bilar har olika serviceintervall. För exakt information, se bilens instruktionsbok/servicebok eller tekniska specifikationer. Om du behöver mer information om bilens serviceintervall kontakta din levererande återförsäljare.

Om du önskar hjälp med vart du skall vända dig för att utföra service så kontakta oss genom kontaktformuläret ovan på denna sida. 

Vad ingår i servicen?

Med service avses servicekostnader inom din avtalade körsträcka och enligt tillverkarens fastställda bestämmelser och serviceintervall. Servicen inkluderar löpande, planenligt, underhåll av fordonet som fastställt av fordonets tillverkare.

Delar utanför detta så som exempelvis (men inte begränsat till) förbrukningsmaterial och slitage så som t.ex. spolarvätska och bromsbelägg ingår inte.

Se mer vad som inte ingår i månadskostnaden under ”Vad ingår inte i månadskostnaden?”

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall generellt utföras av samma återförsäljare som levererade din bil. Alternativt ska service utföras av verkstad anvisad av Unifleet. Beroende på vilket bilmärke du har samt hur ditt avtal ser ut kan olika regler gälla.