Få önskad bil med bruttolöneavdrag!

Mercedes-E-300-Bak-Sida

Förmånsbil, dvs. en bil som företaget betalar och som den anställda nyttjar även privat, är en mycket förmånlig förmån. Skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt är historiskt hög (regeringen pausade till och med höjningen för 2024) och ligger på 598 500 kr. Så har man en månadslön på 49 875 kr eller mindre, ej beaktat eventuella skatteavdrag, betalar man inte statlig inkomstskatt utan bara kommunal skatt på ca 30-33%.

Du som har förmånsbil och en lön under 49 875 kr betalar alltså 30-33% av bilens förmånsvärde vilket är väldigt lite för en bil. I och med att vi här också pratar helt nya bilar är det som sagt en mycket förmånlig förmån.

Låt oss visa med ett exempel!

Lättast är att kolla på ett exempel, vi tar bilen Mercedes-Benz C-Klass Plug-in hybrid:

Billån
Bilen kostar 617 900 kr inklusive moms. Vi räknar på att ingen rabatt lämnas men vinterhjulen ingår på köpet. Om vi hade köpt bilen privat med billån hade bilen med nedan exempelförutsättningar kostat:
– Ränta: 7,49%
– Kontantinsats: 0 kr (egentligen krävs minst 20% insats vid billån men för lättare jämförelse mot förmånsbil på leasing räknar vi 0 kr)
– Restvärde 36 månader, 6000 mil: 51%
– Löptid: 36 månader
Månadskostnad med ränta och amortering: 11 312 kr/mån
Utöver ovan tillkommer försäkring (ca 490 kr/mån), service (ca 480 kr/mån) och eventuell förvaring och skifte (ca 200 kr/mån) till total kostnad på 1170 kr.
Totalt kostar alltså bilen dig 12 482 kr/mån

Förmånsbil
Så hur ser det ut med samma bil om du har förmånsbil? Dvs. din arbetsgivare leasar och betalar bilen som används i tjänst men också privat av dig:
– Bilens förmånsvärde brutto: 7414 kr/mån (detta belopp betalar du inte, du beskattas på detta belopp)
– Din skatt: 32%
Totalt kostar alltså bilen dig 2372 kr/mån! I denna månadskostnad ingår försäkring, service, förvaring och skifte.

Här ser vi vilken enormt stor skillnad det är och hur förmånligt det är för dig som anställd med förmånsbil! Hur kan detta komma sig? Såklart kostar bilen mer, det är helt enkelt din arbetsgivare som tar kostnaden då bilen behövs i tjänsten. Med körsträcka på 2000 mil/år som är räknat på ovan exempel kostar bilen arbetsgivaren ca 11 500 kr/mån, inklusive halv moms och ovan tilläggstjänster.

Bilpolicy utifrån TCO

I och med den generella prisuppgången samt ökade räntor kostar bil idag mer. Majoriteten av företag när de ska välja bil utgår från en gräns på TCO, Total cost of ownership, i bilpolicyn. Dvs. man beaktar inte bara bilens prislapp utan istället totalkostnaden av bilen inklusive försäkring, service osv. Att sätta en TCO-gräns innebär att arbetsgivaren helt enkelt sätter en gräns vad bilen totalt får kosta arbetsgivaren varje månad. När kostnaderna nu gått upp har många företag ökat dessa TCO-gränser men självklart finns även en gräns för hur mycket arbetsgivaren kan motivera att betala för bilen.

Lägg till extra själv som anställd!

Som du ser ovan är det mycket förmånligt för dig som anställd med förmånsbil. Så om du hittar en bil du vill ha som ligger över företagets gräns på TCO kan ett vettigt/rimligt alternativ vara att du som anställd själv betalar mellanskillnaden. Såklart bygger det på att din arbetsgivare har en schysst nivå på TCO-gränsen, att den inte är alltför låg. Men om du som exempel har en TCO-gräns på 10 000 kr/mån och bilen du önskar kostar 12 000 kr/mån, kan ett alternativ alltså vara att du gör ett bruttelöneavdrag på mellanskillnaden på i detta fall 1526 kr/mån (med bruttolöneavdrag minskar de sociala avgifterna för företaget så även om det skiljer 2000 kr/mån behöver du bara göra bruttelöneavdrag på 1526 kr då företaget besparar sociala avgifter på 31,42% av lönen).

Du får bilen du vill ha, fortfarande till en enormt förmånlig månadskostnad och arbetsgivaren som redan betalar mycket för bilen behöver inte betala ännu mer.

Win win, helt enkelt!