Prisbasbelopp vs. TCO

kia-sorento-phev-laddintag

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) är ett riktmått som ska följa det allmänna prisläget. Prisbasbelopp (PBB) används som del av uträkningen av bilens förmånsvärde. 7,5 PBB har varit en gräns där bilar som har ett förmånsgrundande pris över 7,5 PBB blivit ”bestraffade” genom ett högre förmånsvärde. Men från och med 1 juli 2021 är detta borttaget, nu gäller en och samma beräkning av förmånsvärdet oavsett bilens pris.

Vad är TCO?

TCO står i detta sammanhang för Total Cost of Ownership. Det är en beräkningsmodell som beaktar inte bara bilens pris utan vad det totalt sett kostar att leasa bilen, medtaget leasingavgifter men också kringkostnader som tillkommer.

Nedan är delar som tillkommer när du leasar en bil via företaget:

  • Leasingavgift
  • Halv moms på leasingavgiften
  • Sociala avgifter på bilens förmånsvärde (om bilen ska användas privat)
  • Försäkring
  • Service
  • Vinterhjul
  • Förvaring och skifte
  • Fordonsskatt
  • Bränsle

Såklart kan fler kostnader tillkomma, så som reparationer, trängselavgifter, parkeringsavgifter, spolarvätska etc. etc. men ovan är en generell grund att använda sig av för att kunna jämföra bilar emellan.

Varför TCO och inte bara Prisbasbelopp?

I och med ovan, dvs. att gränsen på 7,5 prisbasbelopp är borttaget i förmånsvärdesberäkningen, samt att elektrifierade bilar har ett nedsatt förmånsgrundande pris och många gånger ett starkt restvärde utgör inte PBB och bilens inköpspris en rättvis bild av vad bilen faktiskt kommer kosta företaget per månad i slutändan.

Lättast är att visa genom exempel, nedan kollar vi bilen Mercedes-Benz C-Klass med dieselmotor samt Plug-in hybrid/diesel :

Exempelbil Mercedes-Benz C 220 d
Bilens listpris: 491 900 kr
Antal PBB 2023: 9,36
Leasingkostnad: 6020 kr / mån
1/2 moms på leasing: 753 kr / mån
Fleetpaket: 1279 kr / mån (försäkring, service, vinterhjul, skifte och förvaring)
Sociala avgifter på förmånsvärde: 2531 kr / mån
Fordonsskatt: 771 kr / mån
Bränsle/mån vid 2000 mil/år: diesel pris/liter x förbrukning x mil / 12 månader = 25 kr x 0,52 l/mil x 2000mil / 12 = 2166 kr/mån
Total TCO/mån: 13 520 kr/mån


Exempelbil Mercedes-Benz C 300 de
Bilens listpris: 641 900 kr
Antal PBB 2023: 12,2
Leasingkostnad: 7210 kr / mån
1/2 moms på leasing: 902 kr / mån
Fleetpaket: 1289 kr / mån (försäkring, service, vinterhjul, skifte och förvaring)
Sociala avgifter på förmånsvärde: 2438 kr / mån
Fordonsskatt: 65 kr / mån
Bränsle/mån vid 2000 mil/år där 50% körs på förbränningsmotor: diesel pris/liter x förbrukning x mil / 12 månader = 25 kr x 0,62 l/mil x 1000 mil / 12 = 1291 kr/mån
El/mån vid 2000 mil/år där 50% körs på elmotorn: elpris/kWh x förbrukning x mil / 12 månader = 1,8 kr/kWh x 2 kWh/mil x 1000 mil / 12 = 300 kr/mån
Total TCO/mån: 13 495 kr/mån

Så trots att Plug-in hybriden i exemplet kostar hela 150 000 kr mer än dieselbilen så får den ändå en något lägre TCO/mån. Om körsträckan/år hade varit längre och elpriset varit lägre än det beräknade 1,8 kr/kWh (vilket det ofta kan vara) så hade skillnaden i TCO:n blivit ytterligare större.

Så ovan visar på varför TCO är bättre att jobba med i valet av bil. Om man räknar på en elbil blir TCOn ofta ännu vassare tack vare låga förmånsvärden, starka restvärden samt låga drift-/och-servicekostnader!

HÄR kan du hitta alla elektrifierade bilar som ger dig låg TCO till ditt företag.