Prisbasbelopp vs. TCO

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) är ett riktmått som ska följa det allmänna prisläget. Prisbasbelopp (PBB) används som del av uträkningen av bilens förmånsvärde. 7,5 PBB har varit en gräns där bilar som har ett förmånsgrundande pris över 7,5 PBB blivit ”bestraffade” genom ett högre förmånsvärde. Men från och med 1 juli 2021 är detta borttaget, nu gäller en och samma beräkning av förmånsvärdet oavsett bilens pris.

Vad är TCO?

TCO står i detta sammanhang för Total Cost of Ownership. Det är en beräkningsmodell som beaktar inte bara bilens pris utan vad det totalt sett kostar att leasa bilen, medtaget leasingavgifter men också kringkostnader som tillkommer.

Nedan är delar som tillkommer när du leasar en bil via företaget:

  • Leasingavgift
  • Halv moms på leasingavgiften
  • Sociala avgifter på bilens förmånsvärde (om bilen ska användas privat)
  • Försäkring
  • Service
  • Vinterhjul
  • Förvaring och skifte
  • Fordonsskatt
  • Bränsle

Såklart kan fler kostnader tillkomma, så som reparationer, trängselavgifter, parkeringsavgifter, spolarvätska etc. etc. men ovan är en generell grund att använda sig av för att kunna jämföra bilar emellan.

Varför TCO och inte bara Prisbasbelopp?

I och med ovan, dvs. att gränsen på 7,5 prisbasbelopp är borttaget i förmånsvärdesberäkningen, samt att elektrifierade bilar har ett nedsatt förmånsgrundande pris och många gånger ett starkt restvärde utgör inte PBB och bilens inköpspris en rättvis bild av vad bilen faktiskt kommer kosta företaget per månad i slutändan.

Lättast är att visa genom exempel:

Exempelbil Volvo V60 B4 Diesel Core
Bilens listpris: 445 000 kr
Antal PBB 2023: 8,31
Leasingkostnad: 4924 kr / mån
1/2 moms på leasing: 616 kr / mån
Fleetpaket: 1075 kr / mån (försäkring, service, vinterhjul, skifte och förvaring)
Sociala avgifter på förmånsvärde: 2465 kr / mån
Fordonsskatt: 881 kr / mån
Bränsle/mån vid 1500 mil/år: diesel pris/liter x förbrukning x mil / 12 månader = 19kr x 0,62 l/mil x 1500mil / 12 = 1472 kr/mån
Total TCO/mån: 11 433 kr/mån


Exempelbil BMW 530e Touring Connected
Bilens listpris: 638 600 kr
Antal PBB 2023: 11,9
Leasingkostnad: 5477 kr / mån
1/2 moms på leasing: 685 kr / mån
Fleetpaket: 1222 kr / mån (försäkring, service, vinterhjul, skifte och förvaring)
Sociala avgifter på förmånsvärde: 2394 kr / mån
Fordonsskatt: 30 kr / mån
Bränsle/mån vid 1500 mil/år där 50% körs på förbränningsmotorn: bensin pris/liter x förbrukning bensin/mil x mil / 12 månader = 18 kr x 0,7 l/mil x 750 mil / 12 = 787 kr/mån
El/mån vid 1500 mil/år där 50% körs på elmotorn: elpris/kWh x förbrukning el/mil x mil / 12 månader = 1,8 kr/kWh x 2 kWh/mil x 750 mil / 12 = 225 kr/mån
Total TCO/mån: 10 820 kr/mån

Så trots att BMW:n i exemplet kostar 193 600 kr mer än Volvon så får den ändå en lägre TCO/mån tack vara lägre förmånsvärde, starkare restvärde, lägre fordonsskatt, lägre bränsleförbrukning i och med laddhybrid.

Så ovan visar på varför TCO är bättre att jobba med i valet av bil. Om man räknar på en elbil blir TCOn ännu vassare tack vare höga bonusen på 70 000 kr, låga förmånsvärden samt låga drift-/och-servicekostnader!

HÄR kan du hitta alla elektrifierade bilar som ger dig låg TCO till ditt företag.