Vid flytt av fordon till annan juridisk person behöver nya avtal signeras och godkännas av Unifleet och leasinggivaren Danske Bank. Justering i Unifleets system och fakturering sker först efter att nytt avtal är signerat.