Spara in på plånboken och klimatet

man-driving-electric-vehicle

Att minska klimatavtrycket är en tydlig och positiv trend våra kunder jobbar mycket mer aktivt med. Det är kul att följa teknikutvecklingen där hållbarhet är ledord under hela bilens livscykel. Samtidigt är det flera företag som idag har en mer ansträngd ekonomi men det finns sätt där man kan spara in på både klimatet och kostnaderna för leasingbil, säger John Ulleryd på Unifleet.

Det senaste året har förutsättningarna på bilmarknaden ändrats mycket. Stigande räntor, slopad klimatbonus, ökade förmånsvärden och bilpriser har lett till ökade kostnader på leasingbil på företaget. Det gör att det idag, kanske mer än någonsin tidigare, är viktigt att se över sin vagnpark och bilpolicy. Låt oss kolla på hur man kan spara kostnader samt minska utsläppen.

Total cost of ownership (TCO)
TCO omfattar alla kostnader kopplat till bilen, så som exempelvis försäkring, fordonsskatt och driftskostnader. Det ger en bra bild av den faktiska kostnaden för företaget, oavsett bilens prislapp i bilhallen eller i Skatteverkets prislistor.

2021 ändrades förmånsvärdesberäkningen där bland annat prisdelen över 7,5 prisbasbelopp avskaffades. Med avskaffandet av denna gräns i förmånsvärdesberäkningen är prisbasbeloppet inte längre relevant att använda som riktlinje i bilpolicyn. Det är istället fördelaktigt att gå över till en bilpolicy baserad på TCO.

Elbilar är ett bra exempel på hur TCO ger bättre bild om kostnaden. Elbilar får upp till 50% avdrag på det förmånsgrundande priset, har lägre skatt och driftskostnader samt många gånger starkare restvärden än en bil med förbränningsmotor. Så trots högre inköpspris har elbilar ofta en lägre TCO än bilar som tidigare följde 7,5 prisbasbelopp. Se gärna fakta-rutan med exempel längst ner. Elbilar blir därmed ett bra sätt att gynna både plånboken och miljön.

Transportera på el
Att det idag finns en uppsjö av personbilar som drivs på el är för många ingen nyhet. Men nu finns det även allt fler transportbilar som är eldrivna. Eltransportbilar ger dig såklart även de fördelarna med låga underhållskostnader, fordonsskatt och bränslekostnader. Att åka på vägarna och i staden med en skåpbil som drivs på el kan också vara ett snyggt sätt att promota ditt företags varumärke och ge dig värde även på detta sätt.

Kapa dina bränslekostnader
Det är inte ovanligt att bränslekostnaderna faktiskt inte beaktas vid anbud eller jämförelse vid införskaffning av bil. Att välja elbil och ladda på ren el är ett mycket bra sätt att spara in pengar samt minska avtrycket både i din närmiljö och klimatet. Om du exempelvis åker 3000 mil/år med en dieselbil som drar i snitt 0,6 liter/mil och dieselpriset i snitt ligger på 25 kr kostar det dig 3750 kr/mån. Samma körsträcka med elbil där bilen i snitt drar 1,8 kWh/mil och priset/kWh i snitt kostar 3 kr blir kostnaden 1350 kr. Hela 2400 kr/mån billigare per bil i företaget! Om du har ett rörligt elavtal som följer priset per timma och laddar när elpriset är som lägst har du möjlighet att komma ytterligare mycket lägre än så. Att köra sin bil på ren el är en win-win både för dig och klimatet.

Klimatet i beaktande under bilens hela livscykel
Allt fler biltillverkare bygger bilar med klimatet i åtanke under hela bilens livscykel, från tillverkning till demontering och skrotning. Att välja bilar som består till högre grad av återvunnet material och som har en längre livslängd samt utnyttjas effektivare ger såklart ett lägre klimatavtryck. Inredningen i bilar är ett bra exempel där det idag används alltmer återvunnet material så som återvunnen plast, PET-flaskor och spillmaterial från olika branscher för att framställa mattor, tyger och bilinredning. Det finns vissa bilmärken som jobbar mer aktivt med detta och genom att söka på tillverkarnas hemsidor får man en bra uppfattning vilka arbetar mer aktivt och transparent med detta. Som köpare är detta ett bra sätt att främja det som bäst gynnar klimatet och detta behöver inte leda till en dyrare totalkostnad för dig som företagare. 

Fordonsskatt och förmånsvärde
Fordonsskatten är en faktor som för företag påverkar kostnaden tre gånger om. Först den faktiska kostnaden för fordonsskatten. Sen ligger också fordonsskatten som en del i förmånsvärdesuträkningen, så högre fordonsskatt ger högre förmånsvärde och kostnad för den anställda. I och med ett högre förmånsvärde så får företaget också högre arbetsgivaravgifter om en leasingbil nyttjas privat av den anställda. Med elbilens i stort sett obefintliga fordonsskatt kan du som företagare spara på plånboken och klimatet med elektrifiering av vagnparken.

Dela mera
Behövs verkligen alla bilarna i vagnparken? Eller kan du börja dela bil inom företaget? Idag finns både hårdvara och mjukvara som möjliggör flexibelt bildelande. Poolbil är verkligen ett bra sätt att spara in på både plånboken och klimatet.

Detta är olika sätt för dig som företagare att spara på plånboken och klimatet. Den röda tråden är ”elektrifiering” då detta ger dig lägre kostnader i form av underhåll, fordonsskatt, drivmedel, förmånsvärden och flera gånger bättre restvärde. Samtidigt som elbilar, genom flera studier, visat sig ge lägre klimatavtryck och föroreningar sett till bilens hela livslängd.

Oavsett hur just ditt behov ser ut idag och imorgon så hjälper vi dig och dina anställda att välja rätt! Vi hjälper dig med din nästa leasingbil eller tjänstebil till ditt företag. Hitta din nästa elbil hos oss på Unifleet här

Fakta
En enkel jämförelse på leasingbil ger en mycket bra förståelse för elbilens fördelar, både sett till totalkostnad samt klimatavtryck. Vi ställer en elbil mot en bensinbil, de båda två är mindre SUV:ar:

Bensinbil, Volkswagen T-Roc, 36 mån, 3000 mil/år:
Pris: från 334 900 kr ink moms
Leasingkostnad ink halv moms: 5196 kr
Fleetpaket (service, försäkring etc): 1674 kr
Arbetsgivaravgifter på förmånsvärde: 1692 kr
Fordonsskatt: 597 kr
Bränsle vid 3000 mil/år: 3575 kr (22 kr/ liter, 0,65 liter/mil)
Totalt/mån: 12 734 kr
CO2-utsläpp motor/mån: 34 kg

Elbil, BYD Atto 3, 36 mån, 3000 mil/år:
Pris: från 539 000 kr ink moms
Leasingkostnad ink halv moms: 5867 kr
Fleetpaket (service, försäkring etc): 1424 kr
Arbetsgivaravgifter på förmånsvärde: 1484 kr
Fordonsskatt: 30 kr
El vid 3000 mil/år: 1350 kr (3 kr/ kWh, 1,8 kWh/mil)
Totalt/mån: 10 155 kr
CO2-utsläpp motor/mån: 0 kg*

*0 kg är räknat på att man laddat elbilen med ren el. Laddas elbilen med el från exempelvis kolkraftverk påverkar detta utsläppen vid körning. Elbilar har generellt också en högre resursåtgång vid tillverkning av bilen pga bilens batteri. Beroende på flera faktorer så som tillverkningslandets energimix samt biltillverkarens tillvägagångssätt vid tillverkning så är skillnaden i utsläpp vid produktionen av en elbil mot bil med förbränningsmotor olika. Men sett till hela bilens livslängd har flera studier kommit fram till att elbilen ger lägre totalutsläpp än en bil som drivs av förbränningsmotor.

Företagsleasing. Leasingbil. Operationell leasing. Tjänstebil. Elbil. Förmånsbil. TCO.