Hur fungerar företagsleasing av bil?

White-Ford-Transit-Connect-Handy-Man


Vad är leasing?

Företagsleasing är en överenskommelse mellan ett företag och en leasinggivare där företaget hyr, leasar, en bil, utrustning eller annan tillgång under en bestämd tidsperiod mot en månatlig avgift. Det är en vanlig praxis inom företagsvärlden för att skaffa tillgångar utan att behöva köpa dem direkt. På det sättet behöver man inte ligga ute med pengar utan kan använda dem till andra investeringar för att utveckla sitt företag.

Hur tecknar man avtal om leasing?

Processen för företagsleasing kan variera beroende på tillgången som leasas, men generellt sett följer den några grundläggande steg:

  1. Val av bil och leasingperiod: Företaget väljer den önskade bilen som de vill leasa. De bestämmer också leasingperioden, vanligtvis mellan två till fyra år, baserat på bilens livslängd, användningsområde, garantier och företagets behov.
  2. Förhandlingar och avtal: Företaget förhandlar villkoren för leasingavtalet med leasinggivaren. Beroende på hur leasingen är paketerad kan detta innefatta priset för tillgången, eventuella rabatter baserat på beställningsvolymen samt innehåll i paketeringen. När villkoren är överenskomna undertecknar båda parter ett leasingavtal.
  3. Månadsavgift: Under leasingperioden betalar företaget en månatlig avgift till leasinggivaren för att använda tillgången. Denna avgift baseras på tillgångens pris, värdeminskning, underliggande ränta, den avtalade leasingperioden och eventuella tilläggstjänster som kan inkluderas i avtalet.
  4. Underhåll och försäkring: Beroende på leasingavtalet kan leasinggivaren vara ansvarig för underhåll och reparationer av tillgången. Ibland kan även försäkringar inkluderas i avtalet. Detta kan variera och bör klargöras innan avtalet ingås. Hos oss på Unifleet erbjuder vi det vi kallar ”Fleetpaketet”. Denna innehåller de kringprodukter du behöver till din bil så som försäkring, service, vinterhjul, förvaring, skifte och digital körjournal. Utöver detta ingår också Fleetadministrering där vi supportar dig och dina förare samt administrerar alla fakturor och skickar dig en samlingsfaktura en gång i månaden. Till detta har du även en kundportal där du kan logga in och få översikt på din vagnpark.
  5. Slutet av leasingperioden: När leasingperioden är över varierar det vad som sker. Vid finansiell leasing är det företaget/slutkunden som själv har garanterat restvärdet på bilen. Man kan välja mellan att sälja sin bil och hoppas att marknadspriset är högre än det satta restvärdet, eller välja att behålla bilen och förnya leasingavtalet med en ny leasingperiod. Vid operationell leasing är det leasinggivaren som har garanterat restvärdet samt återtagandet av bilen. Företaget/slutkunden lämnar då bara tillbaka bilen och behöver inte tänka på varken restvärde, det aktuella marknadsvärdet eller hur man ska sälja bilen. Vid återlämnandet görs en bedömning på bilens skick.

Varför leasar man bil på företaget?

Mercedes-E-300-Sol-Sida

Fördelarna med företagsleasing inkluderar att det ger dig som företagare möjligheten att använda tillgångar utan att behöva göra en stor initial investering. Dessutom kan det bidra till att sprida kostnaderna över tid och minska företagets känslighet för värdeminskning och teknologiska förändringar.

En annan fördel med företagsleasing av bil är att du får dra av halva momsen på leasingavgiften, detta till skillnad mot om du köper bilen på företaget. I vissa fall får man dra hela momsen, men det är oftast undantag så som för företag som hyr ut bilar eller om bilen som leasas är en pick-up.

Genom att leasa bilen på företaget gör det också att du får dra av kostnaden för den på företaget, vilket minskar skattebördan för dig. Detta till skillnad mot om du leasar en bil privat där du betalar bilen netto, dvs. på inkomst som beskattats.

Vad som passar dig bäst, exempelvis mellan finansiell leasing och operationell leasing, beror helt på dina förutsättningar och bilens användningsområde. Om du vill läsa mer om operationell leasing har vi skrivit ett inlägg om det här. Du kan även läsa mer på Skatteverkets webbsida om finansiell och operationell leasing.

Vi på Unifleet erbjuder både finansiell leasing och operationell leasing så det första vi gör är att ta ett samtal med dig där vi reder ut ditt och ditt företags behov. Läs mer om vår paketering och tjänster här.

Tveka inte på att kontakta oss för att prata mer om just ditt behov, kontakta oss här!