Förmånsvärde 2024, vad blir förmånsvärdet i år?

MG-ZS-EV-woman-driving

I denna artikel kommer vi behandla Statslåneränta och Prisbasbeloppet. Vi går inte in i detalj på hur de räknas fram eller andra områden de används för utan vi fokuserar på hur de påverkar bilförmånsvärdet.

Faktorer som påverkar bilförmånsvärdet

Förmånsvärdet på bilar bygger på fyra delar:

 • Prisbasbeloppsdel: 29 procent av ett prisbasbelopp.
 • Räntedel: Förmånsgrundande pris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet.
 • Prisdel: 13 procent av förmånsgrundande pris.
 • Fordonsskatt: Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Vi kommer som sagt fokusera på de två faktorer som påverkar de två översta delarna. Varje år uppdateras Prisbasbeloppet och Statslåneräntan för att spegla det allmänna prisläget och ränteläget, något som därmed påverkar bland annat just bilförmånsvärdet. Dessa justeringar sker 1 januari varje år och påverkar både dig som tänkt skaffa en förmånsbil under året men också du som redan har. För 2024 är Statslåneräntan fastställd till 2,62% (2023 var den 1,94%) och Prisbasbeloppet till 57 300 kr (2023 var det 52 500 kr).

Förmånsvärdet 2024, vad blir det då?

Lättast är som alltid att visa med ett exempel, vi kan ta exempelbilen KIA EV6 RWD:

Förmånsvärde 2023:

 • Prisbasbeloppsdel: 29% av 52 500 kr = 15 225 kr
 • Räntedel: 2,358% x 319 950 = 7 544 kr
 • Prisdel: 13% x 319 950 = 41 953 kr
 • Fordonsskatt: 360 kr

Totalt: 64 722 kr eller 5393 kr/mån

Förmånsvärde 2024:

 • Prisbasbeloppsdel: 29% av 57 300 kr = 16 617 kr
 • Räntedel: 2,834% x 319 950 = 9 067 kr
 • Prisdel: 13% x 319 950 = 41 953 kr
 • Fordonsskatt: 360 kr

Totalt: 67 997 kr eller 5666 kr/mån

Summering

MG-EHS-Plug-In-Front-Man-Inside-Car

Som man kan se blir det nya förmånsvärdet inte så mycket högre trots ökningen av Statslåneränta och Prisbasbeloppet. Kom också ihåg att du med förmånsbil inte betalar hela beloppet av förmånsvärdet, utan endast förmånsvärdet multiplicerat med din marginalskatt.

Som man ser ovan finns också fler delar som påverkar förmånsvärdet, så som bilens förmånsgrundande pris. Det bygger i sin tur på bilens listpris samt eventuella avdrag för schablonnedsättningar på grund av det rådande bonus-systemet i Sverige som främjar bilar med låga utsläpp. Ändringar av det förmånsgrundande priset är dock inget som påverkar dig som redan har fått din bil levererad, till skillnad från den årliga ändringen av Statslåneränta och prisbasbelopp.

Funderingar? Vi hjälper dig!

Har du funderingar kring detta eller kanske på annat rörande bil, företagsleasing och vagnparksadministrering? Vi hjälper dig, kontakta oss då HÄR!