Bilåret 2022 och spåkulan för 2023!

Skärmavbild 2022-12-15 kl. 15.00.08

Svängigt och oberäkneligt

Året börjar närma sig mot sitt slut vilket naturligt leder en till tankarna på hur det gångna året varit. Bilåret 2022 har minst sagt varit speciellt. Svängigt och oberäkneligt och tyvärr har stora tyngre omvärldsfaktorer rubbat marknaden. Går ju såklart inte prata om året 2022 utan att prata om kriget i Europa, nedstängningar i bland annat Kina pga. Covid, inflation, stigande räntor och elpriser runt om i världen. I Sverige ett regeringsskifte och med det ett hastigt borttag av klimatbonusen, från en dag till en annan. Flera av dessa händelser har skett plötsligt och lika plötsligt och omfattande kastat om förutsättningarna och påverkat bland annat priser och leveranstider. Så för företagarna (även hushållen) har det inneburit svårigheter i att planera, budgetera och besluta.

Jakten på bra TCO och hållbar fordonsflotta

Vad som också varit genomgående under är att företagen efterfrågat bilar med elektrifierad drivlina. Med en mycket bättre TCO, total cost of ownership eller lite lätt översätt totalkostnad, är det de eldrivna bilarna som sticker ut åt det bättre. Lägre förmånsvärden, fordonsskatt, servicekostnader, förbrukningskostnader, bonus (fram till 8 november) och tron på bra restvärden har gjort att TCOn på elektrifierade bilar blir så pass mycket bättre och därmed ett självklart val för många. Utöver att prata om bara kostnaden är det många företag som alltmer värderar och aktivt jobbar mot lägre utsläpp och en mer hållbar fordonsflotta. Där är elbilen bäst, särskilt snabbt har den tagit igen resursförbrukningen som sker vid produktionstillfället när bilen laddas i länder som Sverige som har en ren energimix (finns flera artiklar att läsa om effektivitet på elmotor mot förbränningsmotor och totala utsläpp elbilar mot bilar med förbränningsmotor, se bland annat dessa exempel: 1 , 2 och 3). Att utöver klimatdelen även se till den lokala miljön med avgaser och föroreningar så blir elbilen ett självklart val för många. Vilket leder oss in på spåkulan för 2023, hur kommer det året se ut?

Spåkulan för 2023, vad händer nästa år?

Nog pratat om det som varit, vad kan vi vänta oss nästa år: bilåret 2023!?

Fortsatt elektrifiering, teknikutveckling och hållbarare produktion och materialval är fortsatt ledmotivet för 2023!

Såklart har inte 2022 varit endast ett dåligt år, med tyngre nyheter, och 2023 tror vi kommer präglas av många lika delar som även 2022 präglats av, nämligen:

Nya bilmärken och modeller
Under året har vi fått se för Sverige många nya bilmärken, majoriteten med kinesiska ägare. Att slå sig in på bilmarknaden i Europa har tidigare mer eller mindre varit ”omöjligt”, men skiftet till elbil har öppnat upp för ett skifte även inom biltillverkare. Vi kommer 2023 få se fortsatt många lanseringar av helt nya modeller. Inte bara är det nya bilmärken utan många tillverkare har också kommit långt avseende nya plattformar för elbilar som gör att de kan skala upp antalet olika bilmodeller. Dessa bilmodeller kommer också vara ”smartare”, mer funktionella, då de som sagt anpassats till elbilens motor, batteri och
uppbyggnad (se bland annat denna artikel för mer info).

Effektivare batterier
Vi kommer också se fortsatt utveckling inom batterier; de kommer vara mer energieffektiva, fler kommer vara utan de kontroversiella metallerna kobolt och nickel och massproduktionen från flera tillverkare kommer ha kommit längre så priserna på batterierna och därmed elbilarna ska för varje år som går krympa (Läs mer här , här och här ). Här hejar vi på det svenska företaget Northvolt som ligger i framkant med att producera batterier på ett hållbart sätt.

Mer hållbar produktion och materialval
Vi ser också ett större åtagande hos tillverkarna avseende klimatarbetet inom hela produktionskedjan. Många biltillverkare, så som Mercedes-Benz, Polestar, BMW med flera, jobbar med att välja material som är hållbara och en produktionskedja som ska krypa ner till ett netto-nollutsläpp. Hållbarhet och klimatfrågorna är något vi också ser kunderna efterfrågar allt mer och lägger med i deras Bilpolicys. 

Teknik, teknik, teknik!
Tekniskt sker även där stora framsteg. Nya modeller som lanseras idag innehåller väldigt avancerad teknik avseende exempelvis kameror, LiDAR, radar, infotainment, skärmar, uppkoppling och funktioner. Enorma pengar och arbete investeras i mjukvara och hårdvara för att utveckla autopilot- och självkörningsfunktioner. I takt med att reglering mognar kommer självkörande bilar, i dess olika nivåer, bli allt vanligare. Se bland annat en Tesla köra alldeles av sig självt här . När iPhone lanserades 2007 började vi så sakteliga lära oss använda mobilen mer än till att ringa, sms:a och spela snake. Säkerligen lär vi oss använda bilen mer än till att köra. Redan idag är ju musik, podd och radio en stor del av bilåkandet. På senare tid även webbsurfning, streaming av film och serier och till viss del lite gaming även det allt vanligare. Såklart detta när bilen står still eller för passagerarna. I takt med att autopiloterna i bilarna kan börja användas banar det väg för ett helt nytt sätt att använda bilen. Möten, läsa, plugga, meditera, ja you name it!

Interiör och kupé
Måste ju också prata kort om interiören, även där testar sig tillverkarna fram med vad som ska bli morgondagens interiör och kupé. Generellt är det avskalat där stora skärmar används för att styra bilen samt visa information. Knappar används allt färre av och denna utveckling, dvs. stora skärmar och få knappar, upplever vi vara lite av en vattendelare hos kunderna. Lika många gillar den stora skärmens möjlighet när det kommer till att kontinuerligt kunna anpassa layout och menyer, att inte vara låst till fysiska knappars placering och funktion. Samt även möjlighet att som ovan nämnt surfa på webben och kolla på film är ju såklart trevligare på en större skärm. Men som sagt upplever vi att även många ”retar” sig på denna förhållandevis nya trend. Man tycker att tillverkare har ganska liknande interiörer där en stor skärm i mitten brukar vara en konstant gemensam nämnare. Man saknar de vanliga knapparna som används ofta och som man vill ha enkel åtkomst till. Att stora skärmar är här för att stanna är nog inte någon utsvängning, frågan är om de fysiska knapparna helt försvinner eller följer med?

2023 kommer som det ser ut bli ett fortsatt något osäkert år, med minskade marginalerna för företagen och hushållen i och med rådande inflation och ränteläge. Men låt oss inte fastna eller avsluta i det utan det är istället med stor spänning vi riktar blicken framåt. Vi ser verkligen fram emot vilka spännande nyheter som väntar oss nästa år!

Varmt välkommen 2023!

//John Ulleryd, 2022-12-15