• Detta för att vi ska kunna återkoppla till dig som fyllt i formuläret när ärendet är hanterat.
  • Företagsuppgifter

  • Föraruppgifter

  • Vid poolbil ange en kontaktperson på företaget vi kan nå vid frågor.
  • Vid poolbil ange företagets adress.
  • Vid poolbil ange telefonnummer till kontaktperson på företaget.
  • Vid poolbil ange e-post till kontaktperson på företaget.
  • OBS! Använd ej ditt nya bränslekort förrän din bil har levererats. Bränslekortet är kopplat till din nya bil.
  • Vi samarbetar med Dalenbergs El & Maskinteknik AB som ägs av Vattenfall Services Nordic AB. Om ni önskar bli kontaktade får de tillgång till era kontaktuppgifter.
  • Fordonsuppgifter

  • Ej möjligt för Tesla